Mart 2021

Ponedeljak

10:00
Hatha yoga
Dragana

18:00
Yoga terapija
Duška

20:00
Natural Flow Yoga
Maja

Utorak

10:00
Vedska yoga
Tijana

20:00
Vinyasa yoga
Stefana

Sreda

18:00
Yoga terapija
Duška

Četvrtak

10:00
Hatha yoga
Dragana

20:00
Vinyasa yoga
Stefana

Petak

10:00
Vedska yoga
Tijana

18:00
Yoga terapija
Duška

20:00
Natural Flow Yoga
Maja

Nedelja

18:00
Svesno disanje
Dragana

Informacije o rasporedu i cenama možete pogledati na našem Instagram profilu
@jesamyoga

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Mart 2021

Ponedeljak

10:00
Hatha yoga
Dragana

18:00
Yoga terapija
Duška

20:00
Natural Flow Yoga
Maja

Utorak

10:00
Vedska yoga
Tijana

20:00
Vinyasa yoga
Stefana

Sreda

18:00
Yoga terapija
Duška

Četvrtak

10:00
Hatha yoga
Dragana

20:00
Vinyasa yoga
Stefana

Petak

10:00
Vedska yoga
Tijana

18:00
Yoga terapija
Duška

20:00
Natural Flow Yoga
Maja

Nedelja

18:00
Svesno disanje
Dragana

Informacije o rasporedu i cenama možete pogledati na našem Instagram profilu
@jesamyoga

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1