Program za smanjenje telesne težine – jutarnja praksa.

Program za uklanjanje anksioznosti i mentalne uznemirenosti.

Radionica za žene posvećena praksi i savetima za yoga praksu koja ublažava menstrualne probleme- Patanjali kaže „Heyam duhkham anāgatam” – Bol koji još nije došao može se izbeći.

Individualni časovi– kreiraju se u skladu sa individualnim razlozima za praksu.

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Program za smanjenje telesne težine – jutarnja praksa.

Program za uklanjanje anksioznosti i mentalne uznemirenosti.

Radionica za žene posvećena praksi i savetima za yoga praksu koja ublažava menstrualne probleme- Patanjali kaže „Heyam duhkham anāgatam” – Bol koji još nije došao može se izbeći.

Individualni časovi– kreiraju se u skladu sa individualnim razlozima za praksu.

7

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Program za smanjenje telesne težine – jutarnja praksa.

Program za uklanjanje anksioznosti i mentalne uznemirenosti.

Radionica za žene posvećena praksi i savetima za yoga praksu koja ublažava menstrualne probleme- Patanjali kaže „Heyam duhkham anāgatam” – Bol koji još nije došao može se izbeći.

Individualni časovi – kreiraju se u skladu sa individualnim razlozima za praksu.

7

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1