JUST FEEL…

Dok osećamo smo bliže stanju integracije nego dok razmišljamo. Što više iskusimo jedinstvo duha, daha i tela to je više energije i radosti zastupljeno u našem iskustvu. Savršena koordinacija događa se u stanju integracije tela, daha i duha. Ova radionica nas podseća kako da osećamo. Tako oslobođeni od interpretacije događanja dobijamo nove spoznaje i drugačiji kvalitet iskustva.

OTVARANJE DIŠNOG TELA…

Disanje se ne događa samo u plućima. Celo naše telo učestvuje u tom pokretu i procesu. U yogijskom disanju koristimo dah da bismo uticali na duh. Takođe vežbama uklanjamo telesne nečistoće. Na ovoj radionici radimo pripremne vežbe tela i daha za tehnike yogijskog disanja.

GRANICE…

Usmeravanom pažnjom iskustveno istražujemo naš oblik i granice.

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

JUST FEEL…

Dok osećamo smo bliže stanju integracije nego dok razmišljamo. Što više iskusimo jedinstvo duha, daha i tela to je više energije i radosti zastupljeno u našem iskustvu. Savršena koordinacija događa se u stanju integracije tela, daha i duha. Ova radionica nas podseća kako da osećamo. Tako oslobođeni od interpretacije događanja dobijamo nove spoznaje i drugačiji kvalitet iskustva.

OTVARANJE DIŠNOG TELA…

Disanje se ne događa samo u plućima. Celo naše telo učestvuje u tom pokretu i procesu. U yogijskom disanju koristimo dah da bismo uticali na duh. Takođe vežbama uklanjamo telesne nečistoće. Na ovoj radionici radimo pripremne vežbe tela i daha za tehnike yogijskog disanja.

GRANICE…

Usmeravanom pažnjom iskustveno istražujemo naš oblik i granice.

3

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1
JUST FEEL… Dok osećamo smo bliže stanju integracije nego dok razmišljamo. Što više iskusimo jedinstvo duha, daha i tela to je više energije i radosti zastupljeno u našem iskustvu. Savršena koordinacija događa se u stanju integracije tela, daha i duha. Ova radionica nas podseća kako da osećamo. Tako oslobođeni od interpretacije događanja dobijamo nove spoznaje i drugačiji kvalitet iskustva. OTVARANJE DIŠNOG TELA… Disanje se ne događa samo u plućima. Celo naše telo učestvuje u tom pokretu i procesu. U yogijskom disanju koristimo dah da bismo uticali na duh. Takođe vežbama uklanjamo telesne nečistoće. Na ovoj radionici radimo pripremne vežbe tela i daha za tehnike yogijskog disanja. GRANICE… Usmeravanom pažnjom iskustveno istražujemo naš oblik i granice.
3

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1