Jesam nastaje nakon nekoliko godina intenzivnog istraživanja originalne prirode onoga što nazivamo „Ja“. Jesam je oblikovano sa ciljem da omogući ambijent i podršku svima koji istražuju i osvetljavaju sopstveno iskustvo i skrivene potencijale.

Znanje o sebi i posvećivanje pažnje Sebi nije samo nešto što učini da se trenutno osetimo dobro. To je najbitniji faktor za radost, zdrav duh, koji su preduslov za snažna prijateljstva, partnerstva i naše svesno, a ne mehaničko delanje.

Jesam pokreće Vaše unutrašnje mehanizme prema prema Zdravlju i svesti o jedinstvu Znanja i Postojanja.

Budimo najbolje sada.

Yoga je nauka i umetnost koja nam savršeno služi na putu oslobađanja od svega što „nismo“. Uči nas da se ispravljanjem strukture uspostavlja i funkcionalnost.

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Jesam nastaje nakon nekoliko godina intenzivnog istraživanja originalne prirode onoga što nazivamo „Ja“. Jesam je oblikovano sa ciljem da omogući ambijent i podršku svima koji istražuju i osvetljavaju sopstveno iskustvo i skrivene potencijale.

Znanje o sebi i posvećivanje pažnje Sebi nije samo nešto što učini da se trenutno osetimo dobro. To je najbitniji faktor za radost, zdrav duh, koji su preduslov za snažna prijateljstva, partnerstva i naše svesno, a ne mehaničko delanje.

Jesam pokreće Vaše unutrašnje mehanizme prema prema Zdravlju i svesti o jedinstvu Znanja i Postojanja.

Budimo najbolje sada.

9

Yoga je nauka i umetnost koja nam savršeno služi na putu oslobađanja od svega što „nismo“. Uči nas da se ispravljanjem strukture uspostavlja i funkcionalnost.

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1

Jesam nastaje nakon nekoliko godina intenzivnog istraživanja originalne prirode onoga što nazivamo „Ja“. Jesam je oblikovano sa ciljem da omogući ambijent i podršku svima koji istražuju i osvetljavaju sopstveno iskustvo i skrivene potencijale.

Znanje o sebi i posvećivanje pažnje Sebi nije samo nešto što učini da se trenutno osetimo dobro. To je najbitniji faktor za radost, zdrav duh, koji su preduslov za snažna prijateljstva, partnerstva i naše svesno, a ne mehaničko delanje.

Jesam pokreće Vaše unutrašnje mehanizme prema prema Zdravlju i svesti o jedinstvu Znanja i Postojanja.

Budimo najbolje sada.

9

Yoga je nauka i umetnost koja nam savršeno služi na putu oslobađanja od svega što „nismo“. Uči nas da se ispravljanjem strukture uspostavlja i funkcionalnost.

Jesam Yoga 2018. – 2023.

1