Program za smanjenje telesne težine- jutarnja praksa

Program za uklanjanje anksioznosti i mentalne uznemirenosti

Radionica za žene posvećena praksi i savetima za yoga praksu koja ublažava menstrualne probleme- Patanjali kaže „Heyam duhkham anāgatam” – Bol koji još nije došao može se izbeći

Individualni časovi- kreiraju se u skladu sa individualnim razlozima za praksu.

Program za smanjenje telesne težine- jutarnja praksa

Program za uklanjanje anksioznosti i mentalne uznemirenosti

Radionica za žene posvećena praksi i savetima za yoga praksu koja ublažava menstrualne probleme- Patanjali kaže „Heyam duhkham anāgatam” – Bol koji još nije došao može se izbeći

Individualni časovi- kreiraju se u skladu sa individualnim razlozima za praksu.

  • en