Just feel..

Dok osećamo smo bliže stanju integracije nego dok razmišljamo. Što više iskusimo jedinstvo duha, daha i tela to je više energije i radosti zastupljeno u našem iskustvu. Savršena koordinacija događa se u stanju integracije tela, daha i duha. Ova radionica nas podseća kako da osećamo. Tako oslobođeni od interpretacije događanja dobijamo nove spoznaje i drugačiji kvalitet iskustva.

 Otvaranje dišnog tela..

Disanje se ne događa samo u plućima. Celo naše telo učestvuje u tom pokretu i procesu. U yogijskom disanju koristimo dah da bismo uticali na duh. Takođe vežbama uklanjamo telesne nečistoće. Na ovoj radionici radimo pripremne vežbe tela i daha za tehnike yogijskog disanja.

Granice..

Usmeravanom pažnjom iskustveno istražujemo naš oblik i granice.

 

Just feel..

Dok osećamo smo bliže stanju integracije nego dok razmišljamo. Što više iskusimo jedinstvo duha, daha i tela to je više energije i radosti zastupljeno u našem iskustvu. Savršena koordinacija događa se u stanju integracije tela, daha i duha. Ova radionica nas podseća kako da osećamo. Tako oslobođeni od interpretacije događanja dobijamo nove spoznaje i drugačiji kvalitet iskustva.

Otvaranje dišnog tela..

Disanje se ne događa samo u plućima. Celo naše telo učestvuje u tom pokretu i procesu. U yogijskom disanju koristimo dah da bismo uticali na duh. Takođe vežbama uklanjamo telesne nečistoće. Na ovoj radionici radimo pripremne vežbe tela i daha za tehnike yogijskog disanja.

Granice..

Usmeravanom pažnjom iskustveno istražujemo naš oblik i granice.

  • en